HOORNS
!
!

M12L

Hoorn (enkel) 12 Volt, met lage toon, 320 Hz, 112 db

M24L

Hoorn (enkel) 24 Volt, met lage toon, 320 Hz, 112 db

M12H

Hoorn (enkel) 12 Volt, met hoge toon, 370 Hz, 112 db

M24H

Hoorn (enkel) 24 Volt, met hoge toon, 370 Hz, 112 db

M12D

Hoorn (dubbel) 12 Volt, met hoge en lage toon, 114 db

M24D

Hoorn (dubbel) 24 Volt, met hoge en lage toon, 114 db

TN12L

Hoorn (enkel) 12 Volt, met lage toon, 410 Hz, 108 db

TN24L

Hoorn (enkel) 24 Volt, met lage toon, 410 Hz, 108 db

TN12H

Hoorn (enkel) 12 Volt, met hoge toon, 500 Hz, 108 db

TN24H

Hoorn (enkel) 24 Volt, met hoge toon, 500 Hz, 108 db