VW SERIE
!

P102769

1000 VW 12V 100TDC: kettingwiel voor 6-8mm ketting; kettingwiel 3173/XX *

P102770

1000 VW 24V 100TDC: kettingwiel voor 6-8mm ketting; kettingwiel 3173/XX *

P102771

1000 VW hydraulisch 100TDC: kettingwiel voor 6-8mm ketting; kettingwiel 3173/XX *

P102778

1500 VW 12V 100TDC: kettingwiel voor 6-10mm kettingwiel 3173/XX *

P102779

1500 VW 24V 100TDC: kettingwiel voor 6-10mm kettingwiel 3173/XX *

P102780

1500 VW hydraulisch 100TDC: kettingwiel voor 6-10mm ketting; kettingwiel 3173/XX *

P11097

2200 VW 12V 100TDC: kettingwiel voor 9-11mm kettingwiel 3231/XX *

P11098

2200 VW 24V 100TDC: kettingwiel voor 9-11mm kettingwiel 3231/XX *

P14099

2200 VW hydraulisch 100TDC: kettingwiel voor 9-11mm kettingwiel 3231/XX *

P16496

3500 VW 12V 100TDC: kettingwiel voor 8-13mm ketting kettingwiel 3182/XX *