FILTER ELEMENTEN
!

VT33EB

Filterelement Diesel CE/ABYC 10 micron, tot max. 190l/h

VT34EB

Filterelement Diesel CE/ABYC 10 micron, tot max. 380l/h

VT35EB

Filterelement Diesel CE/ABYC 10 micron, tot max. 460l/h

VT33ER

Filterelement Diesel CE/ABYC 30 micron, tot max. 190l/h

VT34ER

Filterelement Diesel CE/ABYC 30 micron, tot max. 380l/h

VT35ER

Filterelement Diesel CE/ABYC 30 micron, tot max. 460l/h

320VTNB

Benzine filter compleet

VT32B

Filter element benzine 320VT, 10 micron

2020VTR

Filterelement diesel 30 micron tot 12 ltr/min.

2020VTB

Filterelement diesel 10 micron tot 12 ltr/min.